Raamatupidamisteenused

Palgaarvestus ja konsultatsioon

Ettevõtete asutamine ja müük

Maksunõustamine

Firmade likvideerimine

Ettevõtete pankrotialane nõustamine

RAAMATUPIDAMINE JA ÄRITEENUSED

Kuna oleme kindlalt võtnud suuna pakkuda oma klientidele parimat ja asjakohast ja innovatiivset teenindust, siis hoolitseme ka oma töötajate täiendkoolituste eest.

Oma klientidega sõlmime me kirjaliku lepingu vastavalt kliendi poolt soovitud teenuste nimistuga, millest kujuneb ka teenuse hind. Pakume võimalust ettevõtete juhtidel maandada selle töö tegemisega seotud riske ja pühenduda oma ettevõtete arendamisele ning juhtimisele.

Oleme veendumusel, et raamatupidamisteenuse ostmisel on hulgaliselt eeliseid raamatupidaja palkamise ees just väikestel ja keskmistel ettevõtetel. Väheste raamatupidamistehingute arvu korral võib arvestada kuni mitmekordse kokkuhoiuga.

Raina Sillaots

Raamatupidamine ja konsultatsioon

Erinevate juriidiliste ja füüsiliste isikute raamatupidamisarvestus ja raamatupidamisalased konsultatsioonid.

Äriteenused ja maksunõustamine

Ettevõtete ost ja müük ning asutamine. Maksualane nõustamine ja muud äritegevust toetavad teenused.

Riho Sillaots