Ettevõtte likvideerimisteenused

Professionaalne tugi Teie ettevõtte sulgemisel

Likvideerimine on protsess, mille käigus ettevõte lõpetab oma tegevuse ja see võib toimuda erinevatel põhjustel, nagu äriplaani nurjumine, suured võlad, või konfliktid osanike või juhatuse liikmete vahel. Likvideerimine on oluline samm, mis nõuab hoolikat planeerimist ja seaduslikku järgimist.

Likvideerimisprotsessi etapid:

  1. Otsuse vastuvõtmine – Likvideerimise otsustab osanike või aktsionäride koosolek, kus poolt peab olema vähemalt 2/3 osalevatest osanikest või aktsionäridest.
  2. Likvideerija nimetamine ja registreerimine – Pärast otsuse vastuvõtmist nimetatakse ettevõttele likvideerija ja tehakse vastav kanne äriregistris.
  3. Likvideerimisbilansi koostamine – Koostatakse likvideerimisbilanss, millele järgneb likvideerimisteate avaldamine Ametlikes Teadaannetes.
  4. Vara jaotamine ja lõppbilansi koostamine – Likvideerimisprotsessi lõpetamisel koostatakse lõppbilanss ja vara jaotusplaan. Kui vara ei jätku kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks, tuleb viivitamatult esitada pankrotiavaldus.
  5. Seaduslikud Kohustused – Osanik või aktsionär on kohustatud ühingu likvideerima, kui netovara on vähem kui pool osa- või aktsiakapitalist. Selle kohustuse eiramine võib kaasa tuua seaduses ettenähtud vastutuse.
Raamatupidamisteenused

Miks valida meie likvideerimisteenused?

Meie kogenud spetsialistid pakuvad terviklikku tuge kogu likvideerimisprotsessi vältel, tagades, et kõik vajalikud toimingud viiakse läbi korrektselt ja seaduslikult. Meie eesmärk on aidata teil likvideerimisprotsessi läbida võimalikult sujuvalt ja stressivabalt, pakkudes samal ajal nõu ja tuge mis tahes küsimustes, mis võivad tekkida.

Kasutage meie konsultatsiooniteenuseid

Kui tunnete, et äri ei lähe plaanipäraselt, või kui kaalute likvideerimist, pakume konsultatsioone, et arutada parimaid võimalikke lahendusi just teie ettevõtte olukorra jaoks. Tulge meiega nõu pidama, et teha teadlikke otsuseid oma ettevõtte tuleviku osas.

Küsi lisa