Teenused

Raamatupidamine

 • Erinevate juriidiliste ja füüsiliste isikute raamatupidamisarvestus
 • Palgaarvestus
 • raamatupidamise korrastamine
 • raamatupidamisalased konsultatsioonid
 • on-line raamatupidamine – klientide otsene juurdepääs raamatupidamistarkvarale
 • sekretäriteenus – telefoninumbri kasutamine, aadressi ja e-aadressi kasutamine, asjaajamine

Ärikonsultatsioonid ja maksundus

 • Maksukonsultatsioonid
 • Füüsilisest isikust ettevõtjate tuludeklaratsioonid
 • äriühingute asutamine, ühinemine, jagunemine ja likvideerimine
 • rahvusvaheline maksuplaneerimine
 • lepingute koostamine

Ettevõtte asutamine

 • Ettevõtte asutamine – asutame Eesti äriühinguid. Äri- ja mittetulundusühingute asutamisteenus sisaldab kõiki vajalikke toiminguid ja kulusid ühingu registreerimiseks:
 • konsultatsioon, ärinime kontroll, mitterahalise sissemakse hindamine
 • notariaja broneerimine, vajadusel tõlgi tellimine
 • dokumentide vormistamine (sh. asutamisleping, põhikiri, osanike nimekirjade vormistamine enne ja peale tehingut, avaldus, EMTAK koodi valimine jne.)
 • kulude tasumine: notaritasud, riigilõivud
 • pangakontode avamine, dokumentide äriregistrile esitamine
 • valmis asutamisdokumentide paketi kliendile toimetamine

Valmisfirmade müük

 • Valmis äri- ja mittetulundusühingute hind sisaldab kõiki järgmiseid toiminguid ja kulusid ühingu ümberregistreerimiseks:
 • rahaliselt sissemakstud osakapital
 • avatud pangaarve
 • registreering Maksu- ja Tolliametis
 • käibemaksukohustuslane (hetkel 1tk)
 • soovi korral leiame teile korras pikalt töötanud firma! (hetkel 1tk)

Äriplaanide kirjutamine

Ettevõtjatel on tohutul hulgal ideid, kuid vähesed nendest jõuavad teostuseni. Üheks peamiseks põhjuseks on finantsvahendite puudus ja nende õige planeerimine. Kas tundub, et soovid ettevõttes muudatusi läbi viia, kuid puuduvad teadmised, milline oleks parim tee võimaliku lahenduseni? Või vajad uut seadet, aga selle soetamise toetuseks vajamineva projekti kirjutamiseks puuduvad oskused? Hoolimata murest projektijuhtimise valdkonnas, saame meie sind aidata. Pakume kvaliteetset projektide kirjutamise teenust, mis tähendab, et valmiv projekt mahub eelarve piiridesse ja valmib tähtaegselt. Anna oma soovist julgelt teada!

Pankrot

Pankrot on kohtuotsusega välja kuulutatud ettevõtte maksejõuetus. Pankroti korral võtab ettevõtte juhtimise üle kohtu poolt määratud ja võlausaldajate poolt kinnitatud pankrotihaldur.
Pankrotihalduri ülesanne on teha kindlaks ettevõtte vara ja võlad, müüa vara ja jagada tulem võlausaldajate vahel. Pankrotimenetlus on pikk ja tihti juriidiliselt väga keeruline protsess, kus põrkuvad erinevate huvigruppide huvid. Meie pakume sulle:

Raamatupidamisdokumentide ettevalmistus pankrotimenetluseks.

Pankrotiavalduse koostamine ja kohtule esitamine.

Vajadusel aitame organiseerida õigusabi.

Likvideerimine

Likvideerimise põhjused võivad olla erinevad:
äriplaani nurjumine, suured võlad, konflikt osanike, juhatuse liikmete vahel vms.

Vastavalt seadusele on likvideerimise otsustamine osanike, aktsionäride pädevus. Otsuse poolt peab olema vähemalt 2/3 koosolekul osalevatest osanikest, aktsionäridest. Likvideerimise alustamisel nimetatakse ettevõttele likvideerija. Vastav kanne tehakse Äriregistris.
Peale likvideerimise otsustamist peab koostama likvideerimisbilansi. Likvideerimisteade tuleb avaldada väljaandes Ametlikud Teadaanded.
Likvideerimise lõpetamisel koostatakse lõppbilanss ja vara jaotusplaan. Juhul, kui ei jätku raha kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamiseks tuleb viivitamatult esitada pankrotiavaldus.
Osanik (aktsionär) on kohustatud ühingu likvideerima, (või suurendama kapitali seaduses ettenähtud alampiirini) kui ühingul on netovara vähem, kui pool osa- või aktsiakapitalist. Nimetatud kohustuse mittejärgimine võib tuua kaasa vastutuse seaduses ettenähtud korras.
Kui Teile tundub, et äri ei lähe nagu plaanitud, tulge konsultatsioonile.